Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Esigaretten Logo

Lysegrå linje
Om oss
E-Star er en liten bedrift som oppdaget e-sigaretten
allerede i 2004. Vi fant straks ut at dette var et produkt
verdt å satse på. Siden den gang har vi fulgt den elektroniske
sigaretten sin utvikling og testet alle generasjonene av
produktet som har kommet på markedet. Vi vil tilby våre
kunder kun det beste. Hvis et produkt ikke tilfredsstiller våre
forventninger vil du heller ikke finne det i nettbutikken vår.
Vårt mål er å bli markedets beste leverandør av e-sigaretter
og diverse tilbehør. Hos oss kan du finne den beste
teknologien og de mest brukervennlige produktene til
meget fordelaktige priser.
Startsett
Alle våre produkter har 18 års aldersgrense!
LOVVERK
E-sigaretter omfattes av
tobakksskadelovens bestemmelser
om tobakkssurrogater og tobakkimitasjoner.
Da gjelder begrensninger i form av
reklameforbud, forbud mot synlig
oppstilling på salgssted, forbud mot
gratis utdeling og aldersgrense på 18 år.
KONTAKTINFO
eSigaretten
26 Warwick Road
Failsworth
Manchester M35 0QQ
England
Arbeidstid: 08.00 - 16.30
Telefon: 00441616812309
Epost: stephen@el-smoking.co.uk

E-Star er en liten bedrift som
oppdaget e-sigaretten allerede i
2004.  Vi fant straks ut at dette var et
produkt verdt å satse på. Siden den
gang har vi fulgt den elektroniske
sigaretten sin utvikling og testet alle
generasjonene av produktet som har
kommet på markedet. Vi vil tilby våre
kunder kun det beste. Hvis et produkt
ikke tilfredsstiller våre forventninger
vil du heller ikke finne det i
nettbutikken vår.  Vårt mål er å bli
markedets beste leverandør av e
sigaretter og diverse tilbehør. Hos oss
kan du finne den beste teknologien og
de mest brukervennlige produktene til
meget fordelaktige priser.
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
Lysegrå linje
Lysegrå linje

E-Star er en liten bedrift som oppdaget e-sigaretten allerede
i 2004.  Vi fant straks ut at dette var et produkt verdt å satse
på. Siden den gang har vi fulgt den elektroniske sigaretten
sin utvikling og testet alle generasjonene av produktet som
har kommet på markedet. Vi vil tilby våre kunder kun det
beste. Hvis et produkt ikke tilfredsstiller våre forventninger
vil du heller ikke finne det i nettbutikken vår. Vårt mål er å
bli markedets beste leverandør av e-sigaretter og diverse
tilbehør. Hos oss kan du finne den beste teknologien
og de mest brukervennlige produktene til meget
fordelaktige priser.
Alle våre produkter har
18 års aldersgrense!
Mørkegrå linje
Mørkegrå linje
E-Star er en liten bedrift som oppdaget
e-sigaretten allerede i 2004. Vi fant straks ut
at dette var et produkt verdt å satse på.
Siden den gang har vi fulgt den elektroniske
sigaretten sin utvikling og testet alle
generasjonene av produktet som har kommet
på markedet. Vi vil tilby våre kunder kun
det beste. Hvis et produkt ikke tilfredsstiller
våre forventninger vil du heller ikke finne det
i nettbutikken vår. Vårt mål er å bli markedets
beste leverandør av e-sigaretter og diverse
tilbehør. Hos oss kan du finne den beste
teknologien og de mest brukervennlige
produktene til meget fordelaktige priser.
Mørkegrå linje